Cel

Cel

Świadomy rozwój

Przeprowadziłem z managerami, prezesami zarządów czy właścicielami firm badania rynkowe w czasach Covid, jak również przepracowałem na sali szkoleniowej 500 godzin od kwietnia do lipca. Chcę przez to pokazać, że stworzony przeze mnie projekt Akademii Managera uwzględnia bieżące potrzeby edukacyjne, z którymi mierzą się zarządcy firm.

Owocem mojej pracy jest kompletny, bardzo dopracowany projekt Akademii Managera, którego celem jest udoskonalenie kompetencji managerskich niezbędnych do zarządzania zasobami ludzkimi oraz projektami w przedsiębiorstwie.

Do projektu zaprosiłem również praktyków biznesu:

⦁ Joannę Poniatowską – HR Consultant, trener biznesu, ICC coach, mediator, wykładowca Inkubatora Przedsiębiorczości UW, 17 lat doświadczenia jako coach i konsultant.
⦁ Robert Zagata – który przez 25 lat był członkiem zarządów lub konsultantem przy zarządach największych korporacji świata, takich jak Commercial Union, Aviva Metlife, Rosgosstrach Rosja, Russian Standard, Prudencial.

Pragnę Cię zaprosić do udziału w projekcie, który jest podzielony na dwa etapy:

⦁ Opracowujemy diagnozę luk kompetencyjnych managerów
⦁ Udział w 2-4 dniowym szkoleniu Akademia Managera

Ponad 100 absolwentów projektu Akademia Managera z roku 2020, doceniła jakość naszych szkoleń managerskich. A konkretnie z wielkim uznaniem wypowiadali się o fakcie, że:

⦁ Warsztaty były bardzo praktyczne
⦁ Każdy absolwent pracuje na swoich realnych sytuacjach, z którymi się mierzy w przedsiębiorstwie
⦁ Uczestnik otrzymuje narzędzia gotowe do wdrożenia
⦁ Poznał oraz czerpał od innych managerów sprawdzone, dobre praktyki

Nasi absolwenci projektu Akademii Menagera to właściciele firm z obrotami nawet do 50 milionów pln rocznie.
Również uczestnicy wyróżnili udział w naszych szkoleniach ze względu na fakt, że zwracamy uwagę na szczegóły wpływające na samopoczucie podczas wspólnych zajęć. Czyli:

⦁ Systematyczny, miły kontakt z centralą firmy
⦁ Profesjonalna agenda każdego wydarzenia
⦁ Informowanie o czasie przerw oraz wszystkich sprawach organizacyjnych
⦁ Wyszukane menu
⦁ Profesjonalne materiały edukacyjne
⦁ Kontakt z wykładowcami po zakończonym projekcie

Mieszkam na Podhalu, dlatego zajęcia odbywają się w hotelach o standardzie 4* w otoczeniu gór.
Jednocześnie uczestnicy po zajęciach chętnie korzystają z walorów Podhala, tj. termy, stoki narciarskie, piesze wędrówki itp. Na życzenie klientów organizujemy wyżej wymienione zajęcia w dogodnej miejsowości lub siedzibie klienta.

RAMOWY PROGRAM USŁUGI

DZIEŃ 1
KOMUNIKACJA MANGERSKA

 • Mózg człowieka a komunikacja
 • Klasyczne błędy komunikacyjne
 • Kiedy atakuję rozmówce? Komunikaty ja i komunikaty ty
 • Akceptacja rozmówcy – praktyczne przykłady
 • 5 poziomów słuchania
 • Informacja zwrotna – feedback
 • Techniki aktywnego słuchania (rodzaje pytań, parafrazy, podsumowania)
 • Czym są zastrzeżenia rozmówcy i jak sobie z nimi radzić – model reagowania na zastrzeżenia
 • ⦁ Rozmowa konsultacyjna jako kluczowe narzędzie komunikacji menadżerskiej – technika lejka

DZIEŃ 2
SKUTECZNOŚĆ MENADŻERSKA

 • Rozwiazywanie konfliktów interpersonalnych
 • Podejmowanie trafnych i umotywowanych decyzji w sytuacji ryzyka
 • Nastawienie na cel
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Przewidywanie, identyfikowanie i rozwiazywanie potencjalnych i istniejących problemów

DZIEŃ 3
PLANOWANIE STRATEGICZNE I MARKETING STRATEGICZNY

 • Marketing- tradycyjny
 • Marketing – współczesny
 • Marketing – operacyjny
 • Szczegółowe informacje o usłudze
 • Analiza SWOT
 • Analiza makro otoczenia firmy – PEST/ PEEST/ PESTEL
 • Najczęściej używane narzędzia analizy opcji strategicznych i przewagi konkurencyjne

DZIEŃ 4
SKUTECZNE DELEGOWANIE

 • Style kierowania i poziomy rozwoju (samodzielności) pracownika
 • 5-cio etapowy cykl kierowania i rola menadżera na każdym z etapów
 • Delegowanie – komunikacja motywująca lub demotywująca
 • Korzyści delegowania uprawnień
 • Role delegowania
 • Sześć poziomów delegowania
 • Bariery delegowania
 • Delegowanie poprzez coaching
 • Przywództwo – trzy klasyczne style przywództwa